Voor jou

Je voelt je anders dan anderen.

Je ziet jezelf als intuïtief maar durft niet helemaal te vertrouwen op je innerlijke stem.

Je vindt jezelf een denker én een voeler.

Je herkent jezelf in de kenmerken van hoog gevoeligheid.

Je hebt al een aardige dosis inzicht verworven door persoonlijke & intuïtieve ontwikkeling.

Toch stuit je nog op zwaarte, weerstanden waarvan je de herkomst niet kan achterhalen……

Van buiten

Je hebt geleerd je (hoog) gevoeligheid in te zetten om je omgeving te scannen.

Door je thuissituatie met bv een geladen sfeer tussen gezinsleden, je onbegrepen voelen, prikkelbare ouder(s), voelde de omgeving waarin je opgroeide onveilig aan.
Je leert te leven vanuit angst, je bent gericht op signalen van buiten en je leert strategieën aan om pijn te vermijden, onbewust.

Ervaringen die je in dit leven opdoet haken vaak aan trauma’s stammend uit andere levens, een beladenheid die je in dit leven wilt oplossen. Echo’s hiervan kunnen als een zwaarte om je heen hangen of als een blinde vlekken-sliert. Of je komt het tegen als beklemming, weerstand die je afhoudt van het volgen van je hart.

Intuïtie

Wanneer je consequent leert innerlijke signalen te negeren en hebt aangeleerd om alleen op je hoofd te vertrouwen, raak je steeds meer de connectie met jezelf kwijt. Het gevoel van verbondenheid met je lijf, jezelf en de mensen om je heen wordt steeds fragieler.
Voornamelijk gericht op je omgeving, onzeker over de stem van je intuïtie en doof voor de signalen van je lijf.

Je trekt je terug op een eiland in je hoofd en je voelt je steeds minder thuis. Je zet jezelf vast in een verdedigende staat van zijn, je energie stroomt steeds minder lekker door.

Bewustzijn

Op deze aardbol, in onze westerse cultuur leren we dat ons hoofd ons kompas is. We krijgen geen tools mee bewust te worden van fluisteringen vanuit ons hart, signalen van ons lijf.

Onderweg heb jij toch, ondanks alles een lijntje lopen waar je je aan vasthoudt. Je doet dingen nét even anders, ervaart jezelf als anders dan de meesten om je heen. Je weet ergens dat er meer is dan wat je ziet, je voelt aan wat er tussen de regels geschreven is. En je volgt, vaak onbewust, toch die innerlijke stem, dat lijntje naar jeZelf.

Naar binnen

Via dit innerlijke lijntje word je je steeds vaker bewust van signalen op je pad.
Je oog valt op een artikel dat informatie geeft over een cursus die perfect aansluit, je vangt een gesprek op dat antwoord geeft op een actuele vraag, er komen mensen op je pad die als oude bekenden aanvoelen.

Je focus op de buitenwereld verleg je steeds vaker naar binnen.

Diep Ziel Duiken

Je keert naar binnen om de energetische blokkades in je lijf weer te laten stromen.
(Vage) Fysieke klachten zijn energetische portalen naar situaties en andere levens; naar de herkomst van weerstanden, donkerte en zwaarte.

Je maakt het onbewuste bewust, angst maakt plaats voor vertrouwen, weerstand maakt plaats voor stroming.
Je keert naar binnen en ontmoet jeZelf.

Je komt los van vaste patronen, je krijgt inzicht in blinde vlekken, je maakt ruimte voor je eigenheid. Je komt thuis bij jeZelf.

Magie

Dan word je de magiër van je eigen leven, je innerlijk kind als magische Zelf.

Ga mee op reis, maak een duiktocht. Maak het los en voel je lichter, vrijer, ruimer en energieker.

Let the magic happen.

Aanbod

Specials
Consult
Healing membership

Copyright & Design 2022 Joey Buijs